Renova fortsätter som partner

Publicerad 2024-03-22 14:35
Renova ny
Renova är en viktig samhällsaktör som ser till att vårt avfall tas hand om på rätt sätt och återvinns till ny energi och nya råvaror. Nu fortsätter även Renova att stödja Göteborg HC.

För att att klara de stora klimatutmaningar som samhället står inför så är Renova en viktig pusselbit på vägen. Under 2023 tog Renova emot 1 054 000 ton återvinningsmaterial och avfall som sedan omvandlades till grön energi i form av fjärrvärme och el.

Några andra exempel i Renovas hållbarhetsarbete är att deras sopbilar är helt fossilfria och att de har byggt om sitt avfallskraftvärmevärk för att kunna drivas med biodiesel istället för fossil olja.

Förutom Renovas strävan efter en ökad hållbar miljö och en förbättrad avfallshantering så beskriver företaget sig vara en arbetsplats för alla och att man ska få vara sig själv. På Renova arbetar över 800 personer och de jobbar aktivt med alla människors lika värde, mångfald, respekt, öppenhet och tolerans på företaget.

Dessa värden kommer alltid att vara i centrum för Göteborg HC. Tack vare Renova som partner så kan Göteborg HC fortsätta sitt arbete med att ge fler barn och ungdomar förutsättningar till att spela ishockey och Paraishockey. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan i Angered och i samhället i stort. Det gör oss alla till vinnare, eller kanske vi ska säga återvinnare.

Renova gör så otroligt mycket bra saker för samhället och vi i Göteborg HC är stolta över att ha Renova som samarbetspartner. Vill du lära dig mer om avfallshantering eller söka lediga tjänster? Läs gärna mer om allt som Renova gör och erbjuder på deras hemsida: www.renova.se .

Mikael Hjertquist
Md klubb2014
Md grasroten annons hemsida
Md ladda ned
Md youtube bild
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub