Vårt sociala ansvar - Jämställdhet och Mångfald

Göteborg HC arbetar för jämställdhet, inkludering och mångfald i handlingens praktik. Det handlar om samhällsbyggnad, om det nödvändiga att företag, föreningar och samhälle krokar arm för att göra skillnad. Göteborg HC skapar mötesplatser för bättre folkhälsa och ett aktivare liv. Vi ser att unga tjejer behöver kvinnliga förebilder och det får dom genom elitlaget i vår klubb.

I Angered bor cirka 53 000 personer varav många kommer från andra länder. I Angered är nästan 50 % av befolkningen under 30 år. Hälften av befolkningen kommer från andra länder. Angereds ohälsotal är högt och andelen tjejer som idrottar är lägre än i andra stadsdelar. Hela 40 procent av invandrarflickorna är näst intill fysiskt inaktiva - vi vill ändra på det.

Vi bygger upp en bred idrottsverksamhet i Angered och i Göteborg där alla som vill ska erbjudas möjlighet att spela ishockey/kälkhockey utifrån sina förutsättningar.

Vi vill utveckla samarbetet mellan idrott, kultur och näringsliv för att ge människor bättre förutsättningar för att med sin fulla talang bli en del av samhället,

Vi vill förbättrad folkhälsa och öka hälsomedvetenheten i Angered.

Vi vill utveckla talanger i en tolerant miljö där vi använder oss av framtidens kompetenser och digital teknik


Md klubb2014
Md grasroten annons hemsida
Md ladda ned
Md youtube bild
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub