FORSKNINGSSAMARBETE

Göteborg HC startar ett forskningssamarbete för att utveckla damhockeyn tillsammans med Professor emeritus Claes Annerstedt och Professor emeritus Berner Lindström med syfte att utveckla damhockeyn.

Den grundläggande idén är att ta hjälp av den digitala tekniken för att utveckla spelet, spelförståelsen hos spelarna. Vi vill också att coachernas sätt att arbeta ska utvecklas med mål att spelarna ska förstå och använda sig av en spelidé samt hur man agerar i den samtidigt som man är kreativ.

Göteborg HC hoppas att detta är början på ett långsiktigt och ännu mer fördjupat arbete för att utveckla damhockeyn och spelarnas individuella skicklighet och förståelse.

Berner som är en dynamisk och spännande person har sitt forskningsintresse som är riktat mot lärande och undervisning, med särskild inriktning mot kommunikation och lärande med media och informations- och kommunikationsteknologier (IKT). Han har ett metodologiskt intresse i relationen mellan individers lärande och utveckling samt sociala, institutionella och materiella/teknologiska villkor.

Claes som är nyfiken och passionerad för idrottsutveckling finns på idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet som har sin arbetsplats vid Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling (CHP). Claes intresse ligger inom komparativ idrottspedagogik och lärande inom idrott, främst elitidrott.

Göteborg HC ser detta som en mycket viktig start för att utveckla vårt arbete med att göra damhockeyn ännu bättre och starkare utifrån kvinnors förutsättningar där fart och teknik är viktiga pusselbitar. Vi hoppas att utveckla samarbetet tillsammans och hoppas att våra partner kommer att bidra till ett djupare och långsiktigt samarbete.

Md klubb2014
Md grasroten annons hemsida
Md ladda ned
Md youtube bild
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub