VÄRDEGRUND

Vi är stolta över vår värdegrund och förväntar oss att alla medlemmar i vår förening följer denna.

Ansvar

Jag tar ansvar för mig själv och andra i klubben. Jag tar ansvar för mina handlingar och ord och hur de påverkar min omgivning. Alla har lika värde oavsett vilken roll eller vilket lag man tillhör.

Engagemang

Vi vill alltid bli bättre på det vi gör och vi jobbar med passion och lust för att utvecklas. Vi är engagerade i vår förening och hjälps åt med klubbarrangemang.

Glädje

Vi gläds åt andras och varandras framgång. Vi har ett tillåtande klimat som präglas av gemenskap, uppskattning och samspel oavsett vilket lag man tillhör.

Mod

Vi vågar vara nytänkande och verkar för förändring och utveckling genom att se möjligheter istället för hinder. Vi verkar för en stärkt självkänsla och mod hos individen genom att stödja varandra och ge positiv feedback och feedforward. Vi ska utmana oss på olika sätt för att utvecklas som individ och som lag. Vi vågar vara oss själva och står upp för våra tankar och idéer.

Mångfald

Vi står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi arbetar medvetet för att nå en ökad internationell förståelse och jämlikhet. Göteborg HC delar den vision och värdegrund som är gemensam för Svensk Idrottsrörelse och följer FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi respekterar varandra.

Md klubb2014
Md grasroten annons hemsida
Md ladda ned
Md youtube bild
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub