Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle

Publicerad 2023-08-01 18:08
Renova ny version
Vår partner Renova AB finns där varje dag och ser till att vår stad fungerar och att vi kan hantera vårt avfall. Renova bidrar på många sätt till att skapa ett hållbart samhälle. 

Renova tar hand om avfall och återvinningsmaterial som vi vill bli av med. Det sker genom en säker och miljöriktig hantering hela vägen till återvinning, förvaring eller destruktion. Tillsammans bidrar vi till ett kretslopp genom att vårt avfall återvinns till ny energi. Tillexempel kan brännbart material bli el och fjärrvärme till hushåll eller så kan matavfall återvinnas för att tillverka biogas och biogödsel.

2021 tog Renova emot 1 266 100 ton återvinningsmaterial och avfall i Västsverige. När deras lastbilar hämtar avfall över hela stan och när vi åker till deras återvinningscentraler ska vi känna stor tacksamhet för deras arbete. Dessutom så drivs alla deras fordon av el och biogas för att minska koldioxidutsläppen från deras transporter när de hämtar upp avfall.

Göteborg HC vill lyfta upp Renovas hållbarhetsarbete där de på många sätt strävar efter att skapa en trygg arbetsplats där alla får vara sig själva och känna sig välkomna. Renova vill att deras organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Deras fokus att med hjälp av regnbågsfärgerna vill uppmärksamma mångfald, respekt, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde är imponerande. På deras hemsida lägger de upp många olika tjänster och det finns cirka 50 olika yrken inom Renova.

Renova gör så mycket mera för Göteborg och Sverige. Tillexempel så delar de ut Renovas miljöstipendium till doktorander och forskare på Chalmers och Göteborgs universitet inom miljö och klimat. Renova gör detta för att stimulera forskning och för att utveckla ta återvinning till nya nivåer.

Läs mer på deras hemsida om deras arbete och lediga tjänster, https://www.renova.se/om-renova/jobba-hos-oss/

Tillsammans kan vi skapa ett mer hållbart samhälle, både för klimatet och för människor.

Jan Mellgren
Md klubb2014
Md grasroten annons hemsida
Md ladda ned
Md youtube bild
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub